Informació general
Exemples
Pantallas
Comparacions
Aplicacions
Descarregar
Documentation
Tutorials
"El Mercat"
Estat i Pla de treball
Preguntes més freqüents
Autors i Llicència
Fòrums
Finançament de l'U++
Cerca en aquesta web

SourceForge.net Logo

U++ és un entorn de desenvolupament ràpid multiplataforma per C++

 

U ++ és un entorn per al desenvolupament ràpid d'aplicacions en C++ multiplataforma enfocat a la productivitat del programador. Inclou un conjunt de biblioteques d'usuari (GUI, SQL, ...), i un entorn de desenvolupament integrat (IDE).

 

La rapidesa en el desenvolupament s'aconsegueix mitjançant un ús intel ligent i agressiu de C++ en comptes de a través de sofisticats generadors de codi. En aquest sentit, U++ competeix amb coneguts llenguatges de scripting, preservant característiques de temps d'execució de C / C + +.

 

L'entorn de desenvolupament integrat de U++, TheIDE, introdueix conceptes modulars per a programació en C++. Compta amb tecnologia de compilació BLITZ per accelerar les recompilacions de C++ fins a 4 vegades, dissenyador visual per a les llibreries U++, sistema Topic++ per a documentar el codi i crear recursos en text enriquit per a aplicacions (com la documentació d'ajuda i codi) i Assist++ - un poderós analitzador de codi C++ que ofereix característiques com el autocompletat de codi, navegació i transformació.

 

TheIDE pot treballar amb GCC, MinGW i Visual C + + tal com es troba en el SDK gratuït de Windows Vista i conté un depurador complet. TheIDE també pot ser utilitzat per a desenvolupar aplicacions no U++.

 

En poques paraules què pots obtenir amb U++

 

Una llibreria multiplataforma en C++ molt efectiva

Un bon entorn per a desenvolupament d'aplicacions, dissenyat per a realitzar grans projectes en C++

 

 

Revisió actual: 10804

Llicència: BSD

 

 

Recursos U++

 

Començant

5 minuts per començar

 

Usuaris

 

Tutorial GUI

Compariciones

Visió general

 

Visió General

Documentació

Exemples

Comparicions

Aplicacions

Preguntes més freqüents (FAQ)

Fòrums

 

 

 

 

 

Desarrolladors

Si vols aportar a la web o en el codi font aquest és el teu lloc

Descarregar U++

¡A començar!

Instalació SVN y permís

Informació d'errors. Enviant un pegat. A realitzar ...

Página Web

Noves idees a desenvolupar

Temes actuals

Idees GSoC

"El Mercat" (Bazaar)

Autors i Llicència

Descarregar

Revisió actual: 10804

Instal lació Win32

Fonts X11

Paquets Ubuntu

Darrera svn: 11190

 

 

 

 

Estudiants

 

Altres

 

Suportant U++

De vegades es necessita alguna cosa més que codi...

Recursos Google Summer of Code

Enllaços externs

Index Web. A realitzar...

Finançant U++

Premi "Galeteta"

 

Última edició per cxl el 01/05/2016. Vols col.laborar?. T++